Kauno Mokslo Parkas

Apie mus

Softneta UAB – inovatyvi Lietuvos įmonė specializuojasi IT sferoje ir kuria specializuotą medicininę programinę įrangą, gerinančią pacientų priežiūros kokybę. Nuo įmonės įkūrimo 2007 metais, Softneta UAB produktai sulaukė pasisekimo ne tik nacionalinėje, bet ir užsienio rinkoje. Įmonė eksportuoja savo produktus į Šiaurės ir Pietų Ameriką, žemyninę Europą, artimuosius Rytus, Australiją ir kitas šalis.


Sertifikatai

CE Sertifikatas: programinė įranga MedDream yra sertifikuota kaip CE IIa klasės medicinos prietaisas.

FDA patvirtinimas: programinė įranga MedDream WEB DICOM Viewer yra patvirtinta II klasės medicinos įrenginiu pagal FDA 510(k).

ISO 13485:2016: SOFTNETA vadybos sistema yra sertifikuota medicininės paskirties programinės įrangos kūrimo ir priežiūros sričiai.


Apdovanojimai

Baltijos Inovacijų Apdovanojimo nominacija 25-tojoje jubiliejinėje Baltijos Asamblėjoje.
SOFTNETA UAB sukurta internetinė DICOM failų bendrinimo paslauga - biblioteka DICOM Library nugalėjo "Inovatyvaus produkto 2012" kategorijoje.
SOFTNETA buvo nominuota "Sėkmingiausios jaunos aukštųjų technologijų įmonės 2012" apdovanojimuose.


Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, UAB „Softneta“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Kontaktai: Raimundas Mikalauskas, tel. nr. +370 630 06808, el. paštas: dpo@softneta.com

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Kokybės politika

SOFTNETA nuolat tobulina organizacijos valdymą ir darbo metodus, puoselėja ilgalaikius santykius su klientais, tiekėjais ir partneriais, garbingai veikia. Tam įmonė sukūrė ir įdiegė kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 13485, bei rūpinasi jos rezultatyvumu, užtikrina atitiktį reikalavimams.


Didžiausias projektas

Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų posistemė (MedVAIS)
Užsakovas:
VĮ Registrų centras
Šio projekto tikslas sukurti medicininių vaizdų saugojimo, archyvavimo ir mainų e. paslaugą, naudojamą nacionaliniu mastu Lietuvos sveikatos apsaugos įstaigų, medicinos profesionalų ir pacientų. MedVAIS sujungs daugiau nei du tūkstančius medicinos įstaigų, kurios generuoja daugiau nei 540 TB įvairių tyrimų per metus, t.y., apie 1,5 TB per dieną (informacija pateikta remiantis 2013 m. statistika).


ES projektai ir jų finansavimas

  • Inovatyvaus produkto "Medical Video Router" kūrimui pagal "INTELEKTAS LT" programą.
  • Eksporto plėtrai ir įmonės partnerių tinklo didinimui pagal "NAUJOS GALIMYBĖS" programą.
  • Verslo kelionėms į Skandinaviją pagal Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir pramonės mobilumo program, 2 kartus.
  • Eksporto plėtrai pagal "Gateway" projektą, 3 kartus.
  • "Medicininių diagnostinių vaizdų banko sukūrimo techninė galimybių studija" projektui.
  • "Medicininių diagnostinių vaizdų peržiūros stoties kūrimo techninės galimybių studijos parengimas" projektui.
  • Įmonės konkurencingumo didinimas, pagal priemonę "Naujos galimybės LT".
  • "Medicininės operacinės sistemos ir taikomųjų programų MTTP projektas" pagal priemonę "Intelektas".
  • "Medicininių vaizdų apdorojimo, kompiuterinio diagnozavimo ir klinikinių sprendimų palaikymo informacinės sistemos ir taikomųjų programų kūrimas" pagal priemonę "Intelektas".
  • Įmonės konkurencingumo didinimas, pagal priemonę "Naujos galimybės LT".

Investuotojai

2016 m. pradžioje rizikos kapitalo įmonės "Practica Capital" valdomas fondas investavo 1 mln. eur į SOFTNETA veiklą.
Practica Capital yra rizikos kapitalo įmonių grupė įsteigta 2011 m. susibūrus savo verslus pardavusių verslininkų ir finansininkų komandai.
Practica Capital logo

Valdyba

Vytautas Baublys
Vytautas
Baublys

Generalinis direktorius
Tomas Dumbliauskas
Tomas
Dumbliauskas

Technikos direktorius
Anatolijus Faktorovicius
Anatolijus
Faktorovičius

Valdybos narys
Petras Miciunas
Petras
Mičiūnas

Valdybos narys

Pardavimų žemėlapis

pardavimų žemėlapis
PACS instaliacijos

Serverių
instaliacijos
630+

darbo stočių instaliacijos

Darbo stočių
instaliacijos
1690+

Instaliacijų šalys

Šalys

52+

Dicom Library logo

Apsikeista
tyrimais
462 000+